SHIVNAGAR VIDYA PRASARAK MANDAL’S ENGLISH MEDIUM SCHOOL, MALEGAON (BK).

Faculty

Shah Vivek Nemchand

B.A., B.Ed

Shah Vivek Nemchand

B.A., B.Ed

Konde Sushma Ravindra

B.A., B.Ed

Konde Sushma Ravindra

B.A., B.Ed

Kate Varsha Prashant

M.A, B.Ed

Kate Varsha Prashant

M.A, B.Ed

Maralbhavi Preeti Basavraj

B.A., B.Ed

Maralbhavi Preeti Basavraj

B.A., B.Ed

Jagtap Jyoti Rajendra

B.Sc., B.Ed

Jagtap Jyoti Rajendra

B.Sc., B.Ed

Shaikh Nargis Kasam

B.A., D.Ed

Konde Sushma Ravindra

B.A., D.Ed

Chavan Swati Janardhan

B.A, B.Ed

Chavan Swati Janardhan

B.A, B.Ed

Nimbalkar komal Vikram

B.Sc., B.Ed

Nimbalkar komal Vikram

B.Sc., B.Ed

Ghadge Reshma Subhash

B.Sc., B.Ed

Ghadge Reshma Subhash

B.Sc., B.Ed

Katkar Archana Sunil

H.S.C, D.T. Ed

Katkar Archana Sunil

H.S.C, D.T. Ed

Deokate Smita Satish

M.A, B.Ed

Deokate Smita Satish

M.A, B.Ed

Patil Rehana Rauf

M.A., B.Ed

Patil Rehana Rauf

M.A., B.Ed

Yele Asmita Anil

M.A., B.Ed

Yele Asmita Anil

M.A., B.Ed

Jagtap Nirmala Anil

B.Sc., B.Ed

Katkar Archana Sunil

B.Sc., B.Ed

Taware Dipali Suhas

B.A, B.Ed

Taware Dipali Suhas

B.A, B.Ed

Jadhav Madhuri Dattatray

HSC, A T D

Patil Rehana Rauf

HSC, A T D

Sarnobat Anuradha Jaydeep

B.Sc., B.Ed

Sarnobat Anuradha Jaydeep

B.Sc., B.Ed

Kokare Bharti Sameer

M.A., B.Ed

Kokare Bharti Sameer

M.A., B.Ed

Vhatkar Mayuri Ganesh

--

Vhatkar Mayuri Ganesh

--

Jagtap Priyanka Kalyan

--

Jagtap Priyanka Kalyan

--

Taware Rahul Popatrao

--

Taware Rahul Popatrao

--

Kambale Pooja Shekhar

B.Sc., B.Ed

Kambale Pooja Shekhar

B.Sc., B.Ed

Dhumal Rupali Nitin

M.A., B.Ed

Dhumal Rupali Nitin

M.A., B.Ed

Shinde Indrayani Pramod

DCE,BCED

Shinde Indrayani Pramod

DCE,BCED

Taware Manisha Kalyanrao

M.A,B.Ed

Taware Manisha Kalyanrao

M.A,B.Ed

Jagtap Archana Shriniwas

B.A., A T D,AM

Jagtap Archana Shriniwas

B.A., A T D,AM

Bankar Priti Sharad

B.A., B.Ed

Bankar Priti Sharad

B.A., B.Ed

Nalawade Tejashri Shivaji

B.Sc., B.Ed

Nalawade Tejashri Shivaji

B.Sc., B.Ed

Bhunje Mayura Shailesh

B.Sc,B.Ed

Bhunje Mayura Shailesh

B.Sc,B.Ed

Chandgude Saudamini Shivaji

B.Com., B.Ed

Chandgude Saudamini Shivaji

B.Com., B.Ed

Katte Vaishali Murlidhar

M.Com., B.Ed

Katte Vaishali Murlidhar

M.Com., B.Ed

Gadekar Priyanka Rushikesh

B.A., B.Ed

Gadekar Priyanka Rushikesh

B.A., B.Ed

Hajare Vaishali Somnath

M.A,B.Ed

Hajare Vaishali Somnath

M.A,B.Ed

Yadav Jayshree Jaideep

M.A., B.Ed

Yadav Jayshree Jaideep

M.A., B.Ed

Yadav Sarita Vinod

M.Sc., B.Ed

Yadav Sarita Vinod

M.Sc., B.Ed

Pawar Poornima Nandram

B.Sc., B.Ed

Pawar Poornima Nandram

B.Sc., B.Ed

Kokare Smita Nandakumar

M.A,B.Ed

Kokare Smita Nandakumar

M.A,B.Ed

Mahamuni Deepak Popatrao

M.A., B.Ed

Mahamuni Deepak Popatrao

M.A., B.Ed

Mahajani Dhanashree Alhad

M.A., B.Ed

Mahajani Dhanashree Alhad

M.A., B.Ed

Zagade Mayura Ramdas

M.A., B.Ed

Zagade Mayura Ramdas

M.A., B.Ed

Ghodake Sudha Pandurang

M.A,B.Ed

Ghodake Sudha Pandurang

M.A,B.Ed

Nimbalkar Rutuja Prashant

DCE, B C ED

Nimbalkar Rutuja Prashant

DCE, B C ED

Taware Jyoti Dhiraj

M.A., B.Ed

Taware Jyoti Dhiraj

M.A., B.Ed

Ingole Jyoti Nagesh

M.Sc., M.Phil

Ingole Jyoti Nagesh

M.Sc., M.Phil

Panjabi Sheetal Ashok

HSC,Monte

Panjabi Sheetal Ashok

HSC,Monte

Kondru Veronika Sandesh

SSC,Monte

Kondru Veronika Sandesh

SSC,Monte

Agarwal Reshma Vijay

HSC,Monte

Agarwal Reshma Vijay

HSC,Monte

Rohani Amisha Lekhraj

SSC,Monte

Rohani Amisha Lekhraj

SSC,Monte

Ranmode Arati Sachin

M.Com,MTTC

Ranmode Arati Sachin

M.Com,MTTC

Jagtap Rasika Rajendra

B.A,B.Ed

Jagtap Rasika Rajendra

B.A,B.Ed